Lampa za komarce kombinovana Stolz - RABAT 10%

Lampa sadrži dva dijela: dio za osvjetljenje (štedna LED sijalica) i dio za ubijenje insekata. Dio za ubijanje insekata svijetli plavim svjetlom, privlači insekte i ubija ih visokom voltažom na metalnoj mreži.
Upotreba: nakon instaliranja i uključivanja lampe, oba dijela rade. Ugasite lampu i ponovo upalite unutar tri sekunde da bi ostao upaljen samo dio za ubijanje insekata.