Lampa protiv insekte solarna

Solarna lampa protiv insekata sa duplom funkcijom 40cm. Solarna lampa sa bijelim LED i ultra ljubičastim svjetlima za privlačenje insekata.
Primjena:
Odabrati mjesto za solarnu lampu da bude dostupno direktnoj sunčevoj svjetlosti. Baterija lampe mora biti izložena punom punjenju. Lampu postaviti na nosač i zabosti u zemlju do 40 cm. Lampu ne treba držati pored drugih izvora svjetlosti (npr. pored ulične lampe za rasvjetu) jer ostali izvori svjetlosti mogu spriječiti funkcionisanje solarne lampe. Puna funkcionalnost solarne lampe može se postići samo ako se baterija puni bez prekida jedan dan. Da bi se lampa koristila kao vrtna svjetiljka potrebno je da se na prekidaču uključi opcija LIGHT. Da bi se solarna lampa koristila kao lampa za insekte prekidač na lampi mora se prebaciti na opciju PEST KILLER. Odabrana funkcija za uništavanje insekata PEST KILLER na solarnoj lampi aktivira se automacki u mraku!